ParticipanţiAna Petrache
 Masterandă în Ştiinţe Politice (Universitatea Bucureşti). Pregăteşte disertaţia: Proiectul falsei mântuiri, condamnarea comunismului de către Biserica Catolică. Master în Filosofie cu disertaţia: Relaţia teorie fizică metafizică la Pierre Duhem, licenţă în Filosofie cu tema Epistemologia lui Pierre Duhem, licenţă în Ştiinţe Politice cu tema: Rolul intelectualului în comunism, studiu de caz Constantin Noica. Membră a Centrului de Studii Noica. Publică în presa culturală la Cultura şi Verso.
A publicat studiile: « Modele ontologice si modele in gandirea stiitifica » in Studii de istorie a filosofiei romanestiVolumul V, 2009, Editura Academiei Romane pag 447-453. «Relaţia dintre teorie fizică si metafizică în opera lui Pierre Duhem»
Noema, CRIFST Nr VIII/2009, Editura Academiei Romane, pg 191-214.


Cătălin Buciumeanu
Andrei Găitănaru
Florin Crîşmăreanu
Sabău Gelu


Bogdan Alexandru DUCA (n. 1980)


Teolog, politolog. Doctorand în Ştiinţe Politice (Universitatea Bucureşti). Pregăteşte teza: Tentaţia marxismului. Elemente marxiste în doctrina socială a Bisericii Catolice. Master în Ştiinţe Politice (cu dizertaţia: Biserica Ortodoxă română şi clasa politică în postcomunism. Un approach teologico-politic) şi licenţă în Teologie ortodoxă (Documentele dogmatice ale conciliului Vatican II. O lectură răsăriteană). Membru al Centrului de Studii Noica. Publicist în presa culturală românească.
A publicat studiile „O teologie politică ortodoxă? Biserica Ortodoxă şi legionarismul.”, în Studia Politica, nr. 4, 2007, „Biserica Greco-Catolică şi provocările postmodernităţii” în Studia Theologica, nr.16, 2008, „Fundamentul filosofiei bizantine: clivajul dintre natura necreată şi cea creată. Câteva provocări”, în Leo Stan (coord.), Filosofie şi dualism, Editura Zeta Books, 2009, Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale. Aproximativ300 de articole apărute în presa culturală de limbă română.
Bogdan TĂTARU-CAZABAN (n. 1977)Doctor în filosofie (Universitatea din Bucureşti) cu teza Corp, individualitate, limbaj. Aspecte ale angelologiei patristice şi medievale; cercetător ştiinţific gr. III, Institutul de istorie a religiilor, Academia Română; membru al Centrului de studii medievale (Universitatea Bucureşti), al Asociaţiei Române de Istorie a Religiilor şi al Societăţii Române de Fenomenologie; alumnus al Colegiului Noua Europă. Institut de Studii Avansate; coeditor al revistei Chora. Revue d’études anciennes et médiévales: philosophie, théologie, sciences (Polirom). Din 2005, consilier pentru cultură şi culte al Preşedintelui României.
A tradus din Augustin (Despre oameni şi îngeri,Humanitas, 2004), Boethius (Tratate teologice, Polirom, 2003), Hugo din Saint-Victor (Meditaţii spirituale,Univers enciclopedic, 2005), Nicolaus Cusanus (Despre Dumnezeul ascuns, Humanitas, 2008) şi Emmanuel Levinas (Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă,Humanitas, 2006). A editat: André Scrima, Duhul Sfânt şi unitatea Bisericii. „Jurnal” de Conciliu (Anastasia, 2004); Augustin, Despre natura binelui (Anastasia 2004);Sf. Ioan Damaschin, Despre cele două voinţe ale lui Hristos (Anastasia, 2004).
A publicat: Iter sapientiae. Studii patristice şi medievale (în colaborare cu Miruna Tătaru-Cazaban), Galaxia Gutenberg, 2003; Dumitru Stăniloae sau paradoxul teologiei (volum coordonat împreună cu Teodor Baconsky), Anastasia 2003; Pluralitatea metafizicilor medievale: istorie şi structuri (volum coordonat), Polirom, 2005; Pentru un creştinism al noii Europe (împreună cu T. Baconsky, Ioan I. Ică jr., Anca Manolescu, Elena Ştefoi şi Radu Carp), Humanitas, 2007, Memory, Humanity and Meaning. Essays in Honor of Andrei Pleşu’s sixtieth Anniversary [în colaborare cu Mihail Neamţu], Zetabooks, Bucureşti, 2009, 549 p. O filozofie a intervalului. In honorem Andrei Pleşu [în colaborare cu Mihail Neamţu], Humanitas, Bucureşti, 2009, 314p. În pregătire: Corpul îngerilor. Fragmente dintr-o istorie a ierarhiilor cereşti (Humanitas).