marți, 22 iunie 2010

Scoala de vara - Galați 2010

Contemplatie si ierarhie.
Perspective asupra Corpusului Areopagitic

Corpusul Areopagitic reprezintă o enigmă în istoria intelectuală şi spirituală a gândirii europene. Şi astăzi persistă o serie de întrebări legitime. Cine este autorul său? În ce secol a trăit? Care este scopul tratatelor cunoscute sub numele lui Dionisie? Cum a fost receptat de cei care i-au urmat? Toate aceste întrebări îi preocupă deopotrivă pe istorici, filologi, patristicieni şi filosofi.

Faptul este pus în lumină atât de o recuperare teologală care a depăşit graniţele confesionale ale creştinismului, cât şi de receptarea sa în cadrul interogaţiei filosofice. De la Sfântul Maxim Mărturisitorul, până la Sfântul Grigorie Palama. De la Duns Scotus Eriugena, trecând prin Toma D’Aquino, până la Nicolaus Cusanus. De la Martin Heidegger, trecând prin Emmanuel Levinas, până la Jacques Derrida şi Jean-Luc Marion. Toate aceste filiaţii intelectuale subîntind cele mai proeminente reflecţii asupra temelor cuprinse, deschise sau lăsate nerezolvate de autorul Corpusului Areopagitic.
Orizontul tematic angajat de Corpusul Areopagitic este vast: subiectul teologic al onomazei divine, receptarea acestuia în interiorul unei problematici proprii filosofiei limbajului; ontologia ierarhiei, receptarea acesteia in interiorul teologiei politice, posibilitatea discursului mistic şi conturarea modernă a unei “epistemologii negative”. Pornind de la aceste trimiteri tematice, cea de-a IV-a ediţie a şcolii de vară „Filosofie şi Teologie” (Galaţi, 2010) este prilejul conturării unor contribuţii semnificative în cadrul efortului exegetic dedicat Corpusului Areopagitic.

Aflată la cea de-a IV-a ediţie, Şcoala de vară „Filosofie şi Teologie” îi reuneşte în fiecare an pe cercetătorii din România dedicaţi studiilor medivale. De la prima ediţie, organizată în 2007 la Mănăstirea Sfântul Brâncoveanu - Sâmbăta de sus, Şcoala de vară „Filosofie şi teologie” a reprezentat factorul coagulării unor proiecte de cercetare propuse cu prilejul acestora, oferind cadrul - atât de necesar - iniţierii şi discutării unor cercetări demarate în universităţi precum cea de la Cluj, Iaşi sau Bucureşti. Ediţia din 2010, „Contemplaţie şi ierarhie. Perspective asupra lui Dionisie Areopagitul”, organizată la Galaţi în perioada 26 iulie – 1 august, va fi dedicată orizontului tematic al Corpusului Areopagitic.

Un comentariu:

Anonim spunea...

http://edituralumen.ro/2009/03/de-docta-ignorantia-in-theognosia-apofatica-a-sfantului-dionisie-pseudo-areopagitul/